Kitesurfing Rozkos 16.9.2008

Brrr, to byla klada, 8 stupnu, vitr nic moc, na brehu vsude v bahne musle, proste sice jsme se sklouzli, ale nic moc.
  • rozkos093
  • rozkos095
  • rozkos097
  • rozkos092
  • rozkos094
  • rozkos096
  • rozkos098
  • rozkos099
  • rozkos09